Bu web sitesinde çerezler kullanılmaktadır

İçeriği ve reklamları kişiselleştirmek, sosyal medya özellikleri sunmak ve trafiği analiz etmek için çerezler kullanıyoruz. Sitemizi kullanımınızla ilgili bilgileri ayrıca sosyal medya, reklamcılık ve analiz iş ortaklarımızla paylaşabiliriz. İş ortaklarımız, bu bilgileri kendilerine sağladığınız veya hizmetlerini kullanırken topladıkları diğer bilgilerle birleştirebilir.

Eğitim

ANA KUCAĞINDAN İTÜ’YE

İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları, Atatürk ilkeleriyle laik, demokratik cumhuriyetimizin temel değerlerini benimsemiş, bilgiye erişme becerisine sahip, verimli çalışma alışkanlığı kazanmış, yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen, sanata ve insana duyarlı, etik değerlere saygılı, ilkeli ve öz güven sahibi bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. 
 

Lise


İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarının eğitim felsefesi; bilimsel yaklaşım, verimlilik, üretkenlik, yaratıcılık, evrensellik, yenilikçilik, süreç odaklılık, değişimcilik değerlerine dayanmaktadır. Eğitim felsefemiz çerçevesinde öğrencilerimizin, araştırma, öğrenme ve sorgulamaya istekli; eleştirel düşünme, problem çözme ve karar verme becerisine sahip; iletişim becerileri gelişmiş, takım çalışmasına yatkın, paylaşımcı, bireysel ve akademik dürüstlüğü önemseyen, etik değerleri özümsemiş, öz güven sahibi ve yaşam boyu öğrenen bireyler olmalarını hedefleriz.

Yabancı Diller 
Yabancı diller programında dersler çok kültürlü anlayışa yönelik öğrenci merkezli, güçlü iletişim odaklı olarak yürütülmektedir. İkinci seçmeli yabancı dil olarak İspanyolca ve Almanca verilmektedir. Öğrenciler dil düzeyleriyle örtüşen uluslararası dil sınavlarına girmekte ve tüm dünyada geçerliliği bulunan belgeler almaktadırlar.

Bilimsel Çalışmalar 
Okulumuz; sorgulayan ve araştıran, her sorunun çözümünü bilimde arayan, analiz-sentez ve yorum yapabilen, hayal gücü geniş, karar verme yeteneği gelişmiş, yaratıcı ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirir. Öğrenciler, edindikleri tüm bilgi ve becerileri günlük yaşamlarında karşılaştıkları problemleri çözmek için kullanma alışkanlığı kazanırlar. Öğrencilerimizin inovatif düşünceler geliştirmelerine olanak sağlamak amacıyla araştırma projeleri yaptırılmaktadır. Bu projelerle öğrencilerimiz, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmaktadır. Lise öğrencilerimi bağımsız olarak eleştiri yapabilen, düşüncelerini sözlü ve yazılı olarak ifade edebilen, okumayı alışkanlık haline getirmiş, şiir okuyan, şiirsel duyarlılığın farkında olan, dünya gündemini takip eden, entelektüel birikime sahip bireyler olarak mezun olurlar. Öğrenciler, anadil ve yabancı dil derslerinde tema bazlı yazma çalışmaları yapmaktadırlar. Öğrencilerin yaptığı tüm çalışmalarda akademik dürüstlük ön plandadır. Akademik dürüstlük okulumuz için öğrenmenin ve öğretmenin önemli bir parçasıdır.

IB Diploma Programı
Özel Ekrem Elginkan Lisesi, öğrencilerine Anadolu Lisesi diploması yanında Uluslararası Bakalorya (IB) diploması alma seçeneği de sunar. 10 ve 11.sınıfta uygulanan IB Diploma Programı, kültürler arası anlayış ve saygı vasıtasıyla daha güzel ve daha barış dolu bir dünya yaratmak için sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar. IB Diploma Programına katılan öğrencileri düşüncelerine yazı, tartışma, sunum ve sanatsal çalışmalar ile şekil verirler. Okulumuzda 12.sınıf öğrencilerimiz, kasım ayında IB Diploma Programı sınavlarına girerek programı tamamlarlar.

İTÜ GVO Özel İzmir Anadolu Lisesinde sorgulayan ve araştıran, her sorunun çözümünü bilimde arayan, analiz-sentez ve yorum yapabilen, hayal gücü geniş, karar verme yeteneği gelişmiş, yaratıcı ve çevreye duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Anadolu lisemizde, yabancı dille eğitim veren ve hazırlık + 4 yıldan oluşan bir program uygulanır. 9 ve 10. sınıflarda fen ve matematik dersleri İngilizce; diğer dersler Türkçe okutulur.  11. ve 12. sınıflarda akademik programa ek olarak gün sonu ve hafta sonu pekiştirme çalışmaları ile yoğun bir üniversiteye hazırlık programı yürütülür. Hazırlık sınıfı öğrencileri İngilizce öğretmenleri ile haftada 22 ders saati İngilizce eğitim görür. 

Lise ile Üniversiteye İlk Adım 
Özel Ekrem Elginkan Lisesi, öğrencilerini yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlar. Öğrenciler geleceklerini şekillendirirken kendilerini tanımak ve eğilimlerini tespit etmek için Rehberlik Birimi ile çalışırlar. Rehberlik biriminin organize ettiği hedef çalışmaları ile üniversite hazırlık stratejileri oluşturulur. Öğrencilerimiz, 9.sınıftan itibaren üniversite hazırlık sürecinin içinde yer alırlar. Türkiye’de üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler için üniversite giriş sınavlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Üniversiteyi yurt dışında okumayı hedefleyen öğrenciler okulumuzda bulunan yurt dışı eğitim danışmanı ile başvuru sürecini yürütürler.

İTÜ GVO Özel İzmir Anadolu Lisesi, öğrencilerini yurt içi ve yurt dışındaki üniversitelere hazırlar. Öğrenciler geleceklerini şekillendirirken kendilerini tanımak ve eğilimlerini tespit etmek için Rehberlik birimi ile çalışır. Rehberlik biriminin organize ettiği hedef çalışmaları ile üniversite hazırlık stratejileri oluşturulur. 

Öğrencilerimiz, 9.sınıftan itibaren üniversite hazırlık sürecinin içinde yer alır. Türkiye’de üniversiteye devam etmek isteyen öğrenciler için üniversite giriş sınavlarına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

10. Sınıftan itibaren Üniversiteye Hazırlık Programı ve “Üniversite Danışmanlığı” başlar. Bu program çerçevesinde; hafta içi SİS ( Süreç İzleme Sınavı) çalışmaları, hafta sonu kurs çalışmaları, deneme sınavları programı ve tatil dönemi kamp çalışmaları devreye girer.

Üniversiteyi yurt dışında okumayı hedefleyen öğrenciler; okulumuzun yönlendirdiği yurt dışı eğitim danışmanı ile başvuru sürecini yürütür.

Teknoloji Tasarım 
Teknolojiyi sadece kullanan değil yaratanlar olabilmek için öğrencilerimize yazılım, robotik, bilimsel yarışmalara katılım gibi imkanlar sunulmaktadır. Öğrenciler takım halinde yaptıkları robot, drone gibi araçlarla yarışmalara katılırken yaratıcıklarını teknoloji aracılığıyla geliştirirken aynı zamanda takım çalışmasını öğrenmektedirler. Böylece öğrenciler, sadece pasif öğrenen ya da kullanan durumundan yapan, yaşayan, sorun çözen ve öğrenen durumuna geçmektedirler. Öğrencilerin matematik, fizik gibi soyut derslerden pratiğe geçişi gözlemleme imkanı buldukları bu çalışmalarda İstanbul Teknik Üniversitesi’nin laboratuvarlarından da faydalanma imkanı bulunmaktadır.

Meslek Stajları ve Sosyal Sorumluluk Projeleri 
Öğrencilerimiz akademik yönden yetiştirirken bir yandan da hayata hazırlanır. Öğrencilerimiz hedefledikleri meslekleri yakından tanımak amacıyla tatil dönemlerinde okulumuz rehberlik birimi tarafından organize edilmiş “Meslek Tanıma Gözlemlerine” katılırlar. Böylece kendilerine en uygun mesleği lise çağlarında yaşayarak ve bilinçle belirlemiş olurlar. Öğrencilerimiz sosyal sorumluluk projeleri ile hoşgörülü, duyarlı, farkındalığı yüksek ve yardımsever bireyler olarak yetişirler. Her yıl farklı sosyal sorumluluk projeleriyle çocuklara, ihtiyaç sahiplerine, hayvanlara, okullara yardım yapabilmek için etkinlikler düzenlerler. Her öğrencimiz, sosyal ve bireysel olarak çevresindeki insanlarla işbirliği içinde olmak, iletişim becerilerini arttırmak, özgüven kazanmak, ilgi alanlarında kendilerini geliştirmek için bir kulüp çalışması içinde yer alır. Öğrencilerimiz açılan kulüplere katılabildiği gibi yeni kulüp açılması için okul yönetimine teklifte bulunabilirler. Öğrenci ve öğretmenlerin seçimi ile görev yapan öğrenci meclisi, çeşitli etkinlikler düzenleyerek okul içinde aktif rol oynar. Böylece öğrenciler, okul işleyişine katkıda bulunarak okula aidiyet duygularını geliştirirler. SPOR Öğrencilerimiz spor kültürünü benimsemiş ve sporu bir yaşam biçimi olarak kabul eden, paylaşımcı, katılımcı ve takım ruhu gelişmiş bireyler olarak yetişirler. Basketbol, voleybol, masatenisi, futbol, yüzme, badminton, okçuluk, sutopu branşlarında öğrencilerimiz çeşitli müsabakalara katılırlar. Okulumuzda milli sporcu olan öğrencilerimizin akademik ve spor yaşamlarının bir arada uyum içinde yürütülmesine imkan sağlanmaktadır.

Sanat
Öğrencilerimizde sanatsal ve estetik zevki geliştirmek, öğrencilerimizin yeteneklerini görmelerini sağlamak amacıyla okulumuzda sanatsal çalışmalar yapılmaktadır. Konserler, resim, seramik ve fotoğraf sergileri, şiir dinletileri, tiyatro gösterileri, müzik dinletileri ile öğrencilerimiz çalışmalarını ve performanslarını sergileme imkanı bulmaktadır. 
 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat