Kurumsal

Hakkımızda


İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (İTÜ GVO) çatısı altında, Maslak ve Beylerbeyi olmak üzere İstanbul’da 2 kampüs, İzmir Gaziemir’de ise bir kampüs, toplamda 5 okulda anaokulundan liseye kadar tüm kademelerde çağdaş, üretken nesiller yetiştirme gayesiyle eğitim verilmektedir. İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında öğrencilerin bireysel farklılıklarını da göz önünde bulundurarak, uygulanan gelişmiş eğitim programları ve etkinlikleri aracılığı ile akademik ve sosyal yönden araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

Amacımız 

Atatürk ilkeleri ışığında, Cumhuriyetimizin temel değerlerini benimsemiş, bilgiye erişme becerisine sahip, verimli çalışma alışkanlığı kazanmış, yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen, sanata ve insana duyarlı, etik değerlere saygılı, ilkeli ve öz güven sahibi bireyler yetiştirmek.

Görevlerimiz 

Genel ilkemiz; bilgiyi her öğrenciye, bireysel gelişim düzeyine uygun olarak verebilmektir.

Öğrenciye sunulan olanaklar;

 • Çeşitli formlardaki bilgiye erişim araçlarını kullanmayı öğretmek,
 • Verimli çalışma alışkanlığı kazanmasında rehberlik etmek,
 • Öğrenmekten keyif alması amacıyla uygun etkinlikler planlamak,
 • Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisini kazanması ve kullanması için uygun ortamlar hazırlamak,
 • Estetik beğenisinin gelişmesi için zengin bir uyarıcı ortamı sağlamak,
 • Başta kendisi olmak üzere, fiziksel ve sosyal çevresindeki tüm varlıklara karşı duyarlılığını geliştirici etkinlikler gerçekleştirmek,
 • İçinde yaşadığı topluma özgü etik değerler kadar evrensel değerleri de tanımasını ve onlara saygı göstermesini teşvik edici eğitim ortamı oluşturmaktır.

Hedeflerimiz 

 • Öğrencilere demokrasiyi yaşayarak öğretmek,
 • Paylaşımcılığı ve iş birliği ile çalışmayı esas alan yöntemler sunmak,
 • Sonucun niteliği kadar sonuca ulaşmada gösterilen çabanın da önemli olduğunu belirleyen bir ölçme ve değerlendirme sistemi kullanmak,
 • Öğrenmeye açık olmak ve bilgiyi kazanmada öğrenciye örnek olmak,
 • Okul ve aile iş birliğini önemseyerek ailenin ve okulun öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak şekilde iletişim içinde olmasını sağlamak,
 • Demokratik, tutarlı, disiplinli ve paylaşımcı bir anlayışı benimsemiş çağdaş bir yönetim sergilemek,
 • Öğrencilerin; ruhsal, bedensel ve zihinsel bütünlük içinde sağlıklı ve dengeli gelişimlerini sağlamak,
 • Öğrencilere iletişim kurarken ve sorumluluklarını yerine getirirken olumlu düşünmelerini ve yapıcı olmalarını benimsetmek,
 • Uygar bireyler ve sorumlu yurttaşlar olmalarını sağlamak,
 • İlgi, merak ve yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmek,
 • Çağın gerektirdiği gelişime ve ilerlemeye daima hazır ve istekli olmalarını sağlamak,
 • Başarıya odaklanmalarını desteklemektir.


 

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat