image06

EKO OKUL

  • Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için uygulanan bir programdır. Katılımcı yaklaşımıyla okullardaki öğrenciler hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar. Program,okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.     Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere, öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım‘da etkin rol almak için yönlendirilirler. Dolayısıyla eko-okullar, sınıfta ders öğretmenin ötesine geçerek, toplumun diğer bölümlerinde de çevre duyarlılığının sağlanmasında rol almış olurlar. 

    Program, çevre için yapılan bütünsel bir okul faaliyetini kapsar ve uygulandığı okullardaki başarısı, okul müdürü başta olmak üzere okul idaresinin ve öğretmenlerinin ilgisine bağlıdır. Eko-Okullar programındaki en önemli ve bütünleştirici etken ise öğrenci katılımıdır. Komitenin yerel halkı ve yöneticileri bilinçlendirme çabaları ise öğrencilerde diyalog kurabilme becerilerini geliştirmeyi ve iyi bir yurttaşlık eğitimini sağlar.

    İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Özel Dr. Natuk Birkan İlkokulu ve Ortaokulu olarak biz bu yıl da Eko-Okullar projesi üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl üzerinde çalıştığımız katı atık ve geri dönüşüm, enerji, tüketim alışkanlıkları ve Hava-Su-Toprak-Gürültü-Işık Kirliliği konularına devam ederken, bu yıl ana tema olarak "iklim değişikliği ve küresel ısınma" konularında çalışmalar yapıyoruz. Çalışmalarımıza gönüllü olarak katılan öğrencilerimizden Eko timlerimizi kurduk ve timlerimize ilkokulumuzdan ikinci sınıftan sekizinci sınıfa kadar olan tüm sınıflarımızdan birer temsilci aldık.