Kurumsal

Hakkımızda


İTÜ Geliştirme Vakfı Okulları (İTÜ GVO) çatısı altında Maslak ve Beylerbeyi olmak üzere 2 kampüs ile anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde çağdaş, üreten nesiller yetiştirme amacıyla eğitim verilmektedir. 

İTÜ Geliştirme Vakfı Okullarında öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak, sürekli yenilenen ve geliştirilen eğitim programları ile akademik yönden araştıran, sorgulayan bireyler yetiştirilirken, zengin sanatsal, sportif ve sosyal etkinlikler ile de kendilerine güvenen bireyler mezun edilmesi hedeflenmektedir. 

İzmir Gaziemir’de franchising sözleşmesiyle açılan İzmir Kampüsünde ise anaokulu, ilkokul, ortaokul ve lise kademelerinde eğitim verilmektedir.

Amacımız 

Atatürk ilkeleri ışığında, Cumhuriyetimizin temel değerlerini benimsemiş, bilgiye erişme becerisine sahip, verimli çalışma alışkanlığı kazanmış, yaratıcı, sorgulayıcı ve bağımsız düşünebilen, sanata ve insana duyarlı, etik değerlere saygılı, ilkeli ve öz güven sahibi bireyler yetiştirmek.

Görevlerimiz 

Genel ilkemiz; bilgiyi her öğrenciye, bireysel gelişim düzeyine uygun olarak verebilmektir.

Bu doğrultuda temel görevimiz, öğrencilerimizin

 • Çeşitli formlardaki bilgiye erişim araçlarını kullanmayı öğrenmesi,
 • Verimli çalışma alışkanlığı kazanması,
 • Uygun etkinliklerle öğrenmekten keyif alma alışkanlığı edinmesi,
 • Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme becerisini kazanması ve kullanması,
 • Estetik beğenisinin gelişmesi,
 • Başta kendisi olmak üzere, fiziksel ve sosyal çevresindeki tüm varlıklara karşı duyarlılığının gelişmesi,
 • İçinde yaşadığı topluma özgü etik değerler kadar evrensel değerleri de tanımasını ve onlara saygı göstermesini

teşvik edici zengin çeşitlilikte bir eğitim ortamını oluşturmaktır. 

Hedeflerimiz 

 • Öğrencilerimizin demokrasiyi yaşayarak öğrenmeleri,
 • Paylaşımcılığı ve iş birliği ile çalışmayı esas alan yöntemler sunmak,
 • Sonucun niteliği kadar sonuca ulaşmada gösterilen çabanın da önemli olduğunu belirleyen bir ölçme ve değerlendirme sistemi kullanmak,
 • Öğrenmeye açık olmak ve bilgiyi kazanmada öğrenciye örnek olmak,
 • Okul ve aile iş birliğini önemseyerek ailenin ve okulun öğrencinin gelişimine katkı sağlayacak şekilde iletişim içinde olmasını sağlamak,
 • Demokratik, tutarlı, disiplinli ve paylaşımcı bir anlayışı benimsemiş çağdaş bir yönetim sergilemek,
 • Öğrencilerin; ruhsal, bedensel ve zihinsel bütünlük içinde sağlıklı ve dengeli gelişimlerini sağlamak,
 • Öğrencilere iletişim kurarken ve sorumluluklarını yerine getirirken olumlu düşünmelerini ve yapıcı olmalarını benimsetmek,
 • Uygar bireyler ve sorumlu yurttaşlar olmalarını sağlamak,
 • İlgi, merak ve yeteneklerini en üst düzeyde geliştirmelerine olanak yaratmak,
 • Çağın gerektirdiği gelişime ve ilerlemeye daima hazır ve istekli olmalarını sağlamak,
 • Başarıya odaklanmalarını desteklemektir.

Merhaba
Soru ya da önerilerinizi yazabilirsiniz.
kapat